Hammertime

Tillstånd & regelverk

Tillstånd och regelverk

Levanti har tillstånd hos Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling avseende skadeförsäkringar. Vidare är Levanti registrerat hos Bolagsverket. För att få tillstånd att bedriva försäkringsförmedling måste Levanti och dess förmedlare uppfylla ett antal krav som ställs i de regelverk som omgärdar verksamheten. Dessa krav är i stor utsträckning inriktade på att förmedlare, samt de som ansvarar för verksamheten, har rätt utbildning och att de i övrigt är lämpade att bedriva verksamheten. Läs mer om vår tillstånd på Finansinspektionen

 

Ansvarsförsäkring

En förutsättning för att få förmedla försäkringar är att det finns ansvarsförsäkring för det fall att Levanti skulle orsaka dig som kund en ersättningsbar skada i samband med förmedlingen.  Ansvarsförsäkring är tecknad hos Argo Global SE via Nordeuropa Försäkring med ramavtalsnummer B0621P33075016. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedlingen. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är 1 250 618 €. Den högsta ersättningen som sammanlagt kan betalas under ett år är 2 501 236 € maxbeloppet.

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget i den mån du inte har fått ersättning av förmedlaren. Skada anmäls till Nordic Loss Adjusting AB, telefon 08-411 11 60 och e-post info@nlaal.com. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit.

 

Kundklagomål

Är du inte nöjd med en tjänst som vi har levererat är det vikigt att du omgående meddelar oss detta. Vi har riktlinjer för hantering av klagomål enligt FFFS 2005:11. Du bör i första hand ta kontakt direkt med din rådgivare. Är du efter det fortfarande inte nöjd kontaktar du klagomålsansvarig hos oss. Du bör då inkomma skriftligen med relevanta fakta och handlingar kring den tjänst som vi har levererat.

Kundklagomålsansvarig

Levanti Kapital AB
Box 6151
102 33 Stockholm
076 265 15 94

info@levanti.se

 

Vägledning

Du som är konsument kan även få hjälp av Konsumenter­nas Försäkringsbyrå, eller vid din kommunala konsumentrådgivning.

 

Tvist

Om en tvist uppstår mellan dig och Levanti kan denna prövas av svensk allmän domstol eller Allmänna reklamationsnämnden (om du är konsument).

Webbsidan levereras av Webbster.