Förmedling

När Levanti förmedlar försäkringar görs detta i enlighet med lagen om försäkringsförmedling. Levanti kommer inte att kontakta samtliga försäkringsbolag på marknaden varför en opartisk analys inte utförs.

 

Levanti utför alltid sina försäkringsförmedlingsuppdrag i enlighet med god försäkringsförmedlingssed.

Webbsidan levereras av Webbster.